اد لینک کارشناس واردات و صادرات جهت مواد غذایی در تهران – «ای اد لینک»

به کارشناس واردات و صادرات جهت مواد غذایی آشنا به قوانین گمرک و تنظیم مدارک جهت صادرات مواد غذایی و قوانین بانکی جهت واردات در تهران نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و اد لینک کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای اد لینک یا مصاحبه یا آموزش قبل از اد لینک و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.

مطالب مشابه