اد لینک نگهبان آقا جهت همکاری در تشریفات کاخ مجلل – شیراز – «ای اد لینک»

نگهبان آقا با سابقه کار و دارای روابط عمومی بالا جهت همکاری در تشریفات کاخ مجلل (پروپارک) – شیراز نیازمندیم.
مراجعه از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ و ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و اد لینک کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای اد لینک یا مصاحبه یا آموزش قبل از اد لینک و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.

مطالب مشابه