اد لینک حسابدار و کمک حسابدار در شرکت تولیدی آرپانوش

آگهی اد لینک شرکت تولیدی آرپانوش در تهران

شرکت تولیدی آرپانوش (ایستک) در تهران اد لینک می نماید:

عنوان شغل توضیحات
تعدادی کمک حسابدار و حسابدار آشنا به نرم افزار راهکاران و همکاران سیستم

از علاقمندان دعوت میگردد جهت همکاری رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل یا شماره تلگرام اعلام شده ارسال نمایند.مطالب مشابه